The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees


  • V. M. Nedashkivskyi Bila Tserkva National Agrarian University, Soborna pl. 8/1, Bila Tserkva, 09117, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5487-6807
  • H. V. Hutsol Vinnytsia National Agrarian University, Sunny str., 3, Vinnytsia, 21008, Ukraine
Keywords: beekeeping, nectariferous plant, defatted soya flour, soy peptides, comb capping, comb foundation, brood rearing

Abstract

The study of effectiveness of the use of protein feeding bees was carried out in the conditions of the apiary ALLC “Volodymyr” in village Shershni Tyvriv district of Vinnytsia oblast. According to the principle of analogous groups were selected bee colonies for the formation of experimental groups. Protein feed was moistened with 50% sugar syrup and filled in the honeycomb. According to the experimental scheme during the preparatory period the bee colonies of the experimental groups II, III and IV were fed a feed mixture in an amount of 25 g per day. According to the experimental scheme during the main period bee colonies were fed a feed mixture of 70 g per day. Accounting of bees brood on the set dates was carried out at the expense of a grid frame every 12 days. Commercial honey was determined by weighing after pumping from each bee colonies separately. Forage honey was determined by weighing the honeycomb and then subtracting the conditional mass of the honeycomb. During the experimental Ukrainian breed bee colonies were involved which they were kept in long hive. Care and maintenance for bee colonies were the same. It was studied the effectiveness of using combined protein feeds in bee feeding. It is proved that in the spring during the harvesting honey use protein feeds (defatted soya flour with soy peptides and pollen) for feeding bees has a positive effect on the brood rearing by bee colonies and the production of honey and wax in the following sequence: defatted soya flour and pollen (50 % + 50 %) defatted soya flour and soy peptides (50 % + 50 %) defatted soya flour (100 %).

References

Dobrovs'k, F. (2017). Pidgodivlja bdzhil syropom i cukrovo-drizhdzhovym tistom. Bdzholjar, 8, 12–14 (in Ukrainian).

Drujbiak, A., Mironovich, A., Kovalska, L., & Kovalskyi, Y. (2017). Pollen analysis included rectum of honey bees. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(79), 135–139. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/index.php/ agriculture/article/view/2795.

Fedoruk, R. S., & Romaniv, L. I. (2013). Reproduktyvna zdatnist' bdzholynyh matok za umov pidgodivli bdzhil boroshnom z bobiv soi' natyvnogo ta transgennogo sortiv. Biologija tvaryn, 15(3), 140–149 (in Ukrainian).

Gucol, A., Kovalskyi, Y., Kovalska, L., & Gucol, N. (2017). Effect of probiotics on growth, development and economically useful traits honeybees. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Agricultural Sciences, 19(74), 235–238. Retrieved from https://nvlvet.com.ua/ index.php/agriculture/article/view/2335.

Jagich, G., & Losjev, O. (2020). Analiz vmistu trutnevogo gomogenatu zalezhno vid intensyvnosti rostu lychynok u stil'nykah riznoi' generacii'. Tvarynnyctvo Ukrai'ny, 1, 16–23 (in Ukrainian).

Jefimenko, T. (2018). Prychyny otrujennja bdzhil pestycydamy. Pasichnyk, 8, 18 (in Ukrainian).

Komisar, O. D. (2005). Perga – novyj produkt bdzhil'nyctva. Pasika, 7, 8–9 (in Ukrainian).

Kosicyn, N. V. (2010). Lesnoe zakonodatel'stvo v organizacii pchelovodstva. Pchelovodstvo: nauchno proizvodstvennyj zhurnal, 9, 46–49 (in Russian).

Kosicyn, N. V. (2012). Ocenka medonosnyh resursov po dannym gosudarstvennoj inventarizacii lesov. Pchelovodstvo: nauchno-proizvodstvennyj zhurnal, 10, 18–20 (in Russian).

Kovalchuk, I., Dvylyuk, I., Lecyk, Y., Dvylyuk, I., & Gutyj, B. (2019). Physiological relationship between content of certain mi-croelements in the tissues of different anatomic sections of the organism of honey bees exposed to citrates of argentum and cu-prum. Regulatory Mechanisms in Biosystems, 10(2), 177–181. doi: 10.15421/021926.

Kovalskyi, Yu., Gucol, A., Gutyj, B., Sobolev, O., Kovalska, L., & Mironovych, A. (2018). Features of histolism and hystogenesis in the vital temperature range in the organism of honey bee (Apis mellifera L.) in the postembrional period. Ukrainian Journal of Ecology, 8(2), 301–307. doi: 10.15421/2018_342.

Lazarjeva, L. M., Postojenko, V. O., & Shtangret, L. M. (2017). Pylkovyj analiz medu z riznyh regioniv Ukrai'ny. Tvarynnyctvo Ukrai'ny, 3–4, 26–29 (in Ukrainian).

Polishhuk, V. P. (1975). Zbil'shennja vyrobnyctva produkcii' bdzhil'nyctva. Kyi'v. Urozhaj (in Ukrainian).

Polishhuk, V. P., & Gajdar, V. A. (2008). Pasika. Kyi'v (in Ukrainian).

Ponomar'ova, E. G. (1980). Kormovaja baza pchelovodstva i opylenija sel'skohozjajstvennyh rastenij. Moskva. Kolos (in Russian).

Razanov, S. F., Bezpalyj, I. F., Bila, V. I., & Donchenko, T. A. (2010). Tehnologija vyrobnyctva produkcii' bdzhil'nyctva. Kyi'v. Agrarna osvita (in Ukrainian).

Taranov, G. F. (1986). Korma i kormlenie pchel. Moskva. Rossel'hozizdat (in Russian).

Taranov, G. F. (1987). Promyshlennaja tehnologija poluchenija i pererabotki produktov pchelovodstva. Moskva. Agropromizdat (in Russian).

Verygin, I. (2010). Pryncypovo novyj metod pidgotovky bdzhil do zymy. Ukrai'ns'kyj pasichnyk, 8, 9–10 (in Ukrainian).

Vishchur, V. Y. Saranchuk, I. I., & Gutyj, B. V. (2016). Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment. Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology, 24(1), 182–187. doi: 10.15421/011622.

Vishchur, V. Y., Gutyj, B. V., Nischemenko, N. P., Kushnir, I. M., Salata, V. Z., Tarasenko, L. O., Khimych, M. S., Kushnir, V. I., Kalyn, B. M., Magrelo, N. V., Boiko, P. K., Kolotnytskyy, V. A., Velesyk, T., Pundyak, T. O., & Gubash, O. P. (2019). Ef-fect of industry on the content of fatty acids in the tissues of the honey-bee head. Ukrainian Journal of Ecology, 9(3), 174–179. doi: 10.15421/2019_727.
Published
2020-03-17
How to Cite
Nedashkivskyi, V., & Hutsol, H. (2020). The effectiveness of using protein mixed feed in feeding honey bees. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 3(1), 34-37. https://doi.org/https://doi.org/10.32718/ujvas3-1.06