[1]
Chernenko, O.M., Chernenko, O.I., Mylostyvyi, R.V., Khmeleva, O.V., Garashchenko, V.Y., Bordunova, O.G. and Dutka, V.R. 2022. The results of fattening hybrid pigs of Danish selection. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences. 5, 1 (Apr. 2022), 3-7. DOI:https://doi.org/10.32718/ujvas5-1.01.