(1)
Chernenko, O. M.; Chernenko, O. I.; Mylostyvyi, R. V.; Khmeleva, O. V.; Garashchenko, V. Y.; Bordunova, O. G.; Dutka, V. R. The Results of Fattening Hybrid Pigs of Danish Selection. Ukr. Jour. of Vet. and Agr. Sci. 2022, 5, 3-7.