CHERNENKO, O. M.; CHERNENKO, O. I.; MYLOSTYVYI, R. V.; KHMELEVA, O. V.; GARASHCHENKO, V. Y.; BORDUNOVA, O. G.; DUTKA, V. R. The results of fattening hybrid pigs of Danish selection. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, v. 5, n. 1, p. 3-7, 27 Apr. 2022.