Chernenko, O. M., O. I. Chernenko, R. V. Mylostyvyi, O. V. Khmeleva, V. Ye. Garashchenko, O. G. Bordunova, and V. R. Dutka. 2022. “The Results of Fattening Hybrid Pigs of Danish Selection”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences 5 (1), 3-7. https://doi.org/10.32718/ujvas5-1.01.