Chernenko, O. M., Chernenko, O. I., Mylostyvyi, R. V., Khmeleva, O. V., Garashchenko, V. Y., Bordunova, O. G. and Dutka, V. R. (2022) “The results of fattening hybrid pigs of Danish selection”, Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 5(1), pp. 3-7. doi: 10.32718/ujvas5-1.01.