Chernenko, O. M., O. I. Chernenko, R. V. Mylostyvyi, O. V. Khmeleva, V. Y. Garashchenko, O. G. Bordunova, and V. R. Dutka. “The Results of Fattening Hybrid Pigs of Danish Selection”. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, Vol. 5, no. 1, Apr. 2022, pp. 3-7, doi:10.32718/ujvas5-1.01.